Välkommen till SystemQ
Du når mig på kent@systemq.se eller telefon 0708-166352.